Header Image - Welkom bij Spaar Paradijs

Schuldhulpverlening uitbesteden?

by Peter 0 Comments
Schuldhulpverlening uitbesteden?

Schuldhulpverlening of schuldsanering omvat een traject waarin individuen worden geholpen bij het aflossen van hun financiële schulden. De gemeente is hier verantwoordelijk voor namens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Ze hebben hierbij de keuze om dit zelf te doen of het te geven aan een derde partij en aan beide opties zitten voor- en nadelen verbonden. Is het uitbesteden schuldhulpverlening de beste optie?

Voordelen van uitbesteden

Sommige voordelen zijn vanzelfsprekend. De wachttijden die het zelf doen van schuldhulpverlening met zich mee brengen verdwijnen. De extra mankracht die nodig is om deze taak te doen valt weg. De taak zelf valt weg waardoor er meer tijd vrij komt voor andere dingen. Bovendien betekent het uitbesteden van schuldhulpverlening dat je regelmatig rapporten krijgt met de gehaalde resultaten en kan je een doorlooptijd afspreken met de derde partij waar ze zich aan zullen moeten houden. En incassobureaus kunnen je vaak bijstaan met juridisch en deskundig advies in situaties waar echt geen voortgang is. Op korte termijn lijkt uitbesteden zeker het makkelijkst.

Nadelen van uitbesteden

Er is natuurlijk het kostenplaatje. Als gemeente zal je je af moeten vragen wat meer kost, uit handen geven of zelf doen. Bovendien verlies je zo het gevoel met de mensen die in je gemeente wonen en die problemen hebben. Dan weet je nooit de omvang van de problematiek in jouw gebied. Als de gemeente op tijd kan ingrijpen en goed zicht op de zaken houdt die zich binnen de gemeente afspelen, kan een strakke organisatie juist kost besparend zijn. Maar dan moet er wel de mankracht aanwezig zijn om dit succesvol op te kunnen zetten.

Wat uit de praktijk blijkt is dat er een grote achterstand is bij het invorderen van dossiers van ouder dan  6 maand. Dit zijn de probleemgevallen waar geen vooruitgang in zit. In deze gevallen zou het inschakelen van een derde partij zeker een uitkomst kunnen bieden.

BMK groep helpt een juridisch conflict oplossen

by Peter 0 Comments
BMK groep helpt een juridisch conflict oplossen

Een zakelijke overeenkomst betreft bijvoorbeeld een afspraak tussen een bedrijf en klant. Vaak gebeurt dit schriftelijk. Ook opdrachtgevers en leveranciers leggen zaken op die manier vast. Communicatie is bij het afsluiten van een zakelijke overeenkomst essentieel. Het is belangrijk dat de wensen van het bedrijf en de klant duidelijk zijn vastgelegd in een contract. Zonder de juiste communicatie neemt de kans op juridische conflicten aanzienlijk toe. In dat geval kun je de BMK groep inschakelen.

Zakelijke overeenkomst

Een zakelijke overeenkomst wordt doorgaans opgesteld als er sprake is van vraag en aanbod. Daarbij doet een partij het aanbod, en stemt de andere partij daarmee in. Dit betreft bijvoorbeeld een leverancier die een partij goederen aanlevert bij een klant. Soms vindt een overeenkomst alleen op mondelinge wijze plaats. In de bedrijfswereld is dit echter niet aan te raden. Het nadeel van een mondelinge overeenkomst is dat toezeggingen niet te bewijzen staat. Om te zorgen dat afspraken helder zijn, en uiteraard dat deze worden nageleefd, is het verstandig om deze op papier of email vast te leggen. Een handtekening van beide partijen is daarbij gewenst.

De BMK groep

De rechten en plichten van beide partijen maken meestal deel uit van een zakelijke overeenkomst. Ondanks alle maatregelen kan het toch gebeuren dat de communicatie niet goed verloopt. Soms ontstaat er zelfs een juridisch conflict. In dat geval kun je de hulp inschakelen van de BMK Groep. Dit bedrijf heeft zich onder andere gespecialiseerd in juridisch advies, incasso en debiteurenbeheer. Een team van juristen staat klaar met hulp en advies wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een conflict over de zakelijke overeenkomst of geld. Dit betreffen lastige kwesties waarbij elke partij zijn eigen visie heeft. Bij BMK groep kun je dus terecht met allerlei vragen op zakelijk gebied. Voor meer informatie kun je eventueel ook de website www.bmkgroep.nl raadplegen.